Пазарната цена на земята за периода 2000 –2013 година се е увеличила близо 3 пъти. Най-голям скок в пазарните цени е отчетен през 2007-2008 г. През следващите години увеличението на цената е със сравнително по-слаби темпове. Въпреки тенденцията на повишаване на пазарните цени на земята, те остават сравнително ниски и немотивиращи продавачите. Това се посочва в анализ за състоянието и развитието на пазара на земята в България – 2012 г. на проф. Светла Бъчварова.

Факт е, че цените не отговарят на продуктивният потенциал на земята, на възможностите на нея да се отглеждат много на брой култури с високи добиви, а също така и на потенциалните продавачи за нейната полезност, се посочва в анализа.

Прогнозите са и през следващите години да продължи развитието на пазара на земеделски земи и съответно на повишение на цените. Основната мотивираща причина за това е увеличаването на субсидиите, които земеделските производители получават на единица площ.
[news]
От 2007 година насам европейските средства са както следва: 2007 г. - 14.53 лв./дка; 2008 г.- 22.09 лв./дка; 2009 г. – 23.78 лв./дка; 2010 г. – 24.80 лв./дка; 2011 г. – 25.50 лв./дка; 2012 г. – 28.40 лв./дка; 2013 г. - 30.40 лв./дка.

Елемент от пазара на земеделски земи в България представлява и предоставянето на земя от страната собствениците под наем или с арендни договори. Трябва де се отбележи, че годишно се сключват договори за аренда между 2.5 до 3 млн. дка. Средният  размер на рентата се движи в границите на 5.9 до 6.2 на сто от пазарната цена за съответния регион. Като цяло тенденцията е на повишение на рентните плащания на декар, но в умерени темпове, се посочва в аназлиза.

И през следващите години пазарът на земеделски земи ще остане активен поради насочването към него на все по-големи финансови ресурси. На този етап обаче липсата на визия за ролята на държавата на пазара в последователна политика за осъществяването й ще продължи да затруднява съчетанието на интересите на купувача и продавача, закрилата на земеделските производители, разрешаването на проблемите, препятстващи усвояването и ефективното използване на субсидиите от ЕС. Важен е контролът на българския поземлен пазар и това е функция на държавата.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!