Често се говори за проблемите в сектора на зеленчукопроизводството и финансирането му, но в този сектор съществуват и проблеми с нормативната уредба и законодателството в държавата. Истината е, че не можем да говорим за развитие на малките стопанства когато администрацията ги спъне още в началото. Това каза Красимир Димитров, производител от Варна за Фермер.БГ.
 
 
Той и брат му решават да развият стопанството си със строеж на оранжерии. Според Закона за устройството на територията (ЗУТ), оранжериите се квалифицират като пета категория строежи, което според производителят е първото камъче по пътя на малкия фермер.
 
„Според мен оранжерийното производство е начинът да бъде развито зеленчукопроизводството у нас. Според ЗУТ при създаването на оранжерия трябва да се направят пълни проекти, въпреки че ние ще правим такава за сезонно отглеждане на зеленчуци - без ток, питейна вода, без отопление. От нас се изисква да имаме всички становища на монополистите, които същевременно струват пари“, коментира производителят.
 
Колко точно струват всички разрешителни за създаването на една сезонна оранжерия, разказва Димитров.
 
„Варненска община, като градска такава, има пропуски в наредбата за местните данъци и такси. Затова нас ни таксуват по общия ред за нежилищни сгради, което обуславя цена за издаване на разрешително за строеж, с одобрение на проекти от 3,51 лв./кв м. застроена площ.Това е цена с доклад от лицензирана фирма, за който също се плащат пари. Ако е без доклад цената е 8,10 лв./кв. м. Това, че обектът е пета категория обуславя и плащането на задължителна такса за откриване на строителна площадка от 100 лв., въвеждане в експлоатация след завършване на строежа от 500 лв., такса от 500 лв. към Министерство на околна среда и води, че не подлежи на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)“, обясни той.
 
Димитров допълни, че е подал предложение към Общинския съвет във Варна за преразглеждане на наредбата за местните данъци и такси, но по думите му администрацията нехае.
 
„Всички неофициално са съгласни, че не може подробният устройствен план (ПУП) да ми струва 500 лв., а разрешителното за строеж 20 хил. лв, но никой не иска да бръкне в огъня и да изкара въглените. С влизането на третото правителство на ГЕРБ, ни беше обещано, че административните служби няма да бъдат търговски дружества. От дирекция АГУП Варна не можаха да се аргументират каква е разликата между моя тип конструкция и един хотел на пет етажа“, допълва зеленчукопроизводителят.
 
Той е убеден, че е необходима промяна в закона.
 
„Според мен оранжерии от порядъка на 5-6 декара, което е нормално за една семейна ферма, трябва да бъдат вкарани като строеж шеста категория, където административната тежест не е толкова голяма и процедурата е по-облекчена“.
 
Другият парадокс е, че по Закон за кадастъра и имотния регистър неговият класификатор сочи, че оранжериите не са сгради и не се вписват в скицата на имота, каза още той.
 
Производителят припомни, че в Гърция, като страна - основен конкурент на родните производители, оранжериите се строят свободно.