Високият от години риск от нарушения на трудовото законодателство в селското стопанство е причина за зачестилите напоследък проверки на Инспекцията по труда във Враца именно в този сектора на икономиката.

Гласувайте: Как оценявате преговорите за кабинет на тема “Земеделие”?

„Основно се следи за законосъобразното наемане на работна сила и осигуряването на здраве и безопасност в растениевъдството”, уточни директорът на регионалната дирекция във Враца Румен Младенов.

Това обаче предстои да бъде променено. Сред важните акценти на контролната дейност вече ще бъде и животновъдството.

„Причината за решението са резултатите от извършените в периода септември-октомври 2021 г. засилени проверки на територията на цялата страна в животновъдни ферми. Акцент при тях бяха условията на труд на работещите в сектора и полагането на труд без трудови договори”, поясни Младенов.

За първите 10 месеца на годината в цялата страна са направени 891 проверки, при които са установени 4266 нарушения. От тях 2832 са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предимно нарушенията касаят обезопасяване на работното оборудване, електро  безопасност и оценяване на рисковете в обектите, а това са обстоятелства, които са предпоставки за тежки трудови инциденти. Близо 600 са нарушенията по работното време, почивките и заплащането. Установени е още, че 30 работници са полагали труд  без сключен договор.

Проверките се очаква да бъдат масирани, а планираната вече мярка ще гарантира реален контрол и в този сектор на икономиката.