Предстои посевите да влязат в етап на восъчна зрялост, което налага да се засилят мерките за пожарна безопасност. За Свищов те влизат в сила от 10 юни и са определени със заповед на кмета, информирата от общината на крайдунавския град. 
 
Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на превозни средства в житните полета и в близост до тях. Това важи до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 
Не се допускат и ремонтни дейности по обектите, които минават през житните площи. Ако такива все пак се налагат, трябва предварително да се уведоми районната противопожарна служба и да се спазят изискванията за безопасност.
 
Не могат да се палят стърнища и други растителни остатъци, както и да се пали открит огън в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици. Отстраняването на сухите треви и храсти, горими предмети и материали по пътя е задължение на юридическите лица, които ги стопанисват.
 
Всички лица, които преминават покрай неожънати площи, трябва да са наясно с правилата срещу пожар. Общинското предприятие за чистота е длъжно да осигури водоноска в района. Тя може да се използва извън работно време, както и през почивните и празничните дни, в случай че пламне огън.