Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ще пристъпи към ефективни протестни действия от 3 април 2018 г., ако земеделските производители не бъдат изключени от подготвения Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
 
Управителният съвет на асоциацията реши това днес, 26 март, на свое извънредно заседание. Законопроектът беше внесен в Народното събрание на 7 март от група от 32 депутати от почти всички парламентарни групи. На 22 март текстовете бяха обсъдени от Комисията по наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
 
„Въпреки че направихме опит да представим ясни аргументи против включването на  земеделските производители в обхвата на горепосочения законопроект, поради лоша чуваемост и лобистки подход на ръководене на заседанието на Комисията, предложенията ни бяха бламирани“, се казва в декларация, приета от Управителния съвет на НАЗ.
 
Оттам обясняват, че браншът е изправен пред реалната опасност от вменяване на неприложими изисквания, извънредно тежък бюрократичен и финансов режим на регистриране, които поставят под безпрецедентен натиск българския земеделски производител.
 
„Ние заявяваме категорично, че ще отстояваме бъдещето на земеделския сектор“, подчертава документът.
Декларацията е категорично, че е недопустимо борбата срещу нелегалния внос и търговия на горива да води до утежняване на дейността на земеделските стопанства. 
 
Ето какво още пише в нея:
 
„Нелогично е да се допуска колизия с основополагащите принципи и да се ограничават  основните права, залегнали в Договора за функциониране на ЕС и в чл. 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно: свободата на упражняване на стопанска или търговска дейност, свободата на договаряне и свободната конкуренция.
 
Резултатът от първото разглеждане на законопроекта от водещата парламентарна комисия не ни остава друга възможност, освен да пристъпим към протестни действия.
 
В тази връзка:
 
1. Настояваме народните представители от 44-то Народно събрание да изключат земеделските производители от обхвата на закона;
 
2. Заявяваме своята непримиримост и нетърпимост към несправедливото възпрепятстване и подигравката с достойния и честен труд на земеделските производители;
 
3. Категорично се дистанцираме от всички лица, замесени в злоупотреби и контрабанда с горива и подкрепяме прилагането на адекватни мерки и контрол срещу тези практики;
 
4. Изразяваме готовност да предоставим конкретни предложения за подобряване на регулацията и контрола;
 
5. Заявяваме, че при неприемане на нашите искания, от 3 април 2018 г. НАЗ преминава към провеждане на ефективни протестни действия;
 
6. Потвърждаваме своята решимост да отстояваме исканията си до край.“