При наемането на общински и държавни пасища предимство да се осигури на местните животновъди. Това гласи законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от 13 народни представители. 

Януари и важните дати, които да запомните

„Целта е да бъде пресечена вредната практика да дойде фирма от някъде си, близка до кмета или държавните земеделски институции, и да взима пасищата, за които получава яки субсидии. Практиката показва, че нито животни има, нито животни пасат, а и местните животновъди нямат достъп до тях“, пише депутатът и биопроизводител Албена Симеонова в социалните мрежи.

Съгласно сега действащия чл. 37и от Закона предимство се дава на досегашния ползвател. Така се заобикалят местните стопани, които към 2016 г. не са отглеждали животни или все още не са имали имоти в съответното землище. Затова на много места в страната на пасището пасат животните на местния животновъд, а субсидията за пасището се получава от наемател, чийто обект отстои на десетки километри от него.

Ако предложените промени бъдат приети, досегашните ползватели ще имат право да сключват договори за ползването на пасищни площи с второ по ред предимство.

Освен това, фермери, които притежават по-малко животни, отглеждани в същото населено място, ще могат също да получат квота от останалите неразпределени пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.

Друго законово изменение предвижда кмет на община, съответно директор на областна дирекция „Земеделие“, който не прекрати договорите при условията на ал. 3 и не съобрази отдаването на площи съгласно изискванията на чл. 37 и, ал. 6 и 10, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.