През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми. Това е прогнозата за месец октомри на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
През първите дни на октомври развитието на засетите есенни посеви ще протича с по-забавени темпове при поднормени топлинни условия. Във високите полета ще се създават условия за образуване на слани, което ще налага своевременно прибиране на зеленчуковите култури от късното полско производство - домати, пипер, подлежащи на осланяване. 
 
Прогнозираните валежи през първото десетдневие на месеца допълнително ще забавят приключването сеитбата на зимната рапица, провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. 
 
След засушаването в края на лятото, падналите значителни валежи в началото на есента, надвишили на много места в страната, преовлажниха горните почвени слоеве. Поради тези причини се очакват закъснения при провеждане на есенните сеитби. 
 
През първата половина на октомври е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври - в Южна България, а през третото десетдневие  - за районите по Черноморското крайбрежие.
 
Подобрения на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия се очаква  през второто десетдневие на октомври. През по-голямата част от месеца вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове.
 
В края на октомври при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване, трети лист и начало на фаза братене при засетите в края на септември зимни житни култури. При рапицата ще протича листообразуване. Най-рано засетите, през третото десетдневие на август, посеви до края на октомври ще встъпят във фаза формиране на розетка. 
 
През октомври честите валежи и високата атмосферна влажност ще повишат риска от развитие на някои болести по рапицата, фомоза (Leptosphaeria macularia) и алтернария (Alternaria brassicae), в началните фази от вегетацията й. През месеца трябва да се следи за появата и плътността на някои вредители - рапична стъблена бълха и рапичната листна оса, които през есента нанасят сериозни щети на рапичните посеви. При плътност на вредителите над прага на икономическа вредост е наложително третиране.