Броят на работещите в българското земеделие се е увеличил през декември миналата година с 419 души или с 0.6% до 67 642 души спрямо същия месец на предходната година, показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Работата в аграрния сектор има подчертано сезонен характер. Затова всяка година заетите в него намаляват през четвъртото тримесечие спрямо най-активния период за прибиране на реколтата между юли и септември. 
 
През 2016 г. това понижение е било със 17.0%, докато през 2017 г. е с 12.1%. В края на октомври миналата година в сектора са работели 73 166 души или с 6.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Спад от 74 078 заети в земеделието на 70 194 души има през ноември – 5.2%.
 
 
 
Единствено през декември 2017 г. е отбелязан ръст в броя на работещите в селското стопанство – от 67 223 души на 67 642 души.
 
По предварителни данни на НСИ общо наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 34 000, или с 1.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона.
 
Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 1.9%.
 
Данните са на НСИ.
 
Средната брутна работна заплата в земеделието през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 873 лв. Сумата е с 12 лв. по-ниска в сравнение с третото тримесечие на миналата година, но в същото време е със 70 лв. по-висока спрямо четвъртото тримесечие на предходната година.
 
 
Селското стопанство осигурява по-добро заплащане в сравнение с администрацията, където получават средно 858 лв., строителството – 847 лв., и хотелиерството и ресторантьорството – 647 лв. на месец, стана ясно още от данните на НСИ.