Средните цени на яйцата в страната на едро и на дребно в големите търговски вериги отбелязват намаление на седмична база, докато тези на дребно в по-малките магазини остават без промяна.
 
 
Това показват наблюденията на експерти на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за седмица 14-21 февруари 2018 г. По области яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0.19 лв./бр. във Варна, Добрич и Ловеч до 0.30 лв./бр. в Монтана и Хасково.
 
В пет от областите на страната се отчита седмично намаление на стойностите от 0.01 лв./бр. до 0.04 лв./бр., като най-значително е понижението в Смолян. Само в Плевен и Велико Търново е налице увеличение, съответно с 0.01 лв./бр. и 0.02 лв./бр. 
 
Като цяло средната цена на продукта за страната се понижава с 0.01 лв./бр. до 0.23 лв./бр.
 
През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) намалява с по 0.01 лв./бр. до 0.29 лв./бр. за размер M и 0.32 лв./бр. за размер L. Предлагането на яйца – размер М, в по-големите магазини е в ценовите граници от 0.24 лв./бр. (Добрич) до 0.32 лв./бр. (Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол). 
 
ГТВ - големи търговски вериги; ДТО - други търговски обекти
 
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
 
В четиринадесет от областите на страната е налице поевтиняване на продукта на седмична база, достигащо до 0.06 лв./бр. във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а само в Добрич и Хасково се наблюдава поскъпване с по 0.01 лв./бр.
По области цените на яйца - размер L, в големите вериги се движат от 0.28 лв./бр. в Пловдив до 0.34 лв./бр. в Хасково. 
 
В сравнение с предходната седмица в десет области се наблюдава понижение на стойностите между 0.01 лв./бр. и 0.07 лв./бр., като най-чувствително е във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а единствено в Хасково е отчетено повишение - с 0.03 лв./бр.
 
Средно за страната цената на яйца – размер M, в другите търговски обекти (ДТО) остава 0.27 лв./бр.  По области стойностите варират от 0.22 лв./бр. в Благоевград и Кюстендил до 0.31 лв./бр. във Велико Търново, Ловеч и Плевен. 
 
 
В шест области са налице разнопосочни колебания спрямо предходната седмица в границите от поевтиняване с 0.02 лв./бр. в Хасково и Шумен до поскъпване с 0.03 лв./бр. в Перник и София. 
 
Цените на яйца – размер L, в другите търговски обекти се движат от 0.23 лв./бр. в Благоевград и Кюстендил до 0.33 лв./бр.  във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Средната цена на продукта в тези обекти остава 0.28 лв./бр.
 
Прави впечатление, че средно за страната цените на дребно на яйца размер M и L в по-малките търговски обекти са съответно с 0.02 лв./бр. и 0.04 лв./бр. по-ниски от тези в големите търговски вериги.
 
Разлика в това отношение достига 0.08 лв./бр. в Разград за размер М и в Благоевград, Кюстендил и Разград - за размер  L. 
Маржът между цените на едро на яйца – размер М, и тези на дребно е средно 0.06 лв./бр. в големите търговски вериги и 0.04 лв./бр. в останалите магазини. 
 
 
Най-голяма разлика между двете цени е налице за супермаркетите в Ловеч и Стара Загора – 0.11 лв./бр., а за по-малките магазини в Ловеч – 0.12 лв./бр.  В Благоевград и Шумен цените на дребно на яйца - размер М, във веригите  са с 0.01 лв./бр. под тези на едро в съответната област. В шест области цените на дребно на яйца - размер М, в малките магазини са между 0.01 лв./бр. и 0.05 лв./бр. под тези на едро в съответната област.