Определен е размерът на ставките по Схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
 
 
Утвърдените ставки в различните групи са както следва:
 
Плодове
- Определеното плащане за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за 2017 г. на 1 835,54 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 223,69 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.
 
- Определеното плащане за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за 2017 г. на 1 139,13 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 759,42 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.
 
Зеленчуци
- Определеното плащане за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за 2017 г. на 1 544,45 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 029,63 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.
 
- Определеното плащане за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) за 2017 г. на 655,68 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 437,12 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.