Статистиката, която водим в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), всъщност и дирекцията, която отговаря за биологичното производство в страната, показва, че трендът по отношение на площи, производители и оператори в биологичния сектор се увеличава. Това каза за Фермер.БГ Ангел Величков.
 
 
По думите му от 2012 година насам, площите с био насаждения в страната са се увеличили двойно.
 
„Увеличение има и на производителите, които имат желание и виждат перспектива в това био производство. Този възход е в положителен аспект предвид факта, че биологичното производство е един по-специфичен начин на производство, който е по-ориентирам към околната среда и към човешкото здраве“, коментира Величков.
 
За периода 2010 – 2015 г. България се нареди на второ място в Европейския съюз (ЕС) по ръст на сертифицираните площи за биологично земеделие. Въпреки това, страната ни беше далеч от челните места по дял на сертифицираните площи от общите земеделски площи, по данни на европейската статистическа служба Евростат. Прогнози за тази година все още няма, но дали цялостната картина се е променила?