Нова заплаха дебне земеделските производители, отглеждащи царевица. Нейното име е царевичен стъблопробивач, алармира агрономът на Агри.БГ - Атанас Иванов.

Какво представлява?

Царевичният стъблопробивач развива две поколения годишно. Пеперудите от вторто поколение летят от втората половина на юни – до края месец август. Активни са през нощта, а през деня се укриват в растенията.


Първоначално излюпените гъсеници се хранят в пазвите на листата, а след това се вгризват в стъблото, където правят вертикални и хоризонтални галерии. В тях те завършват развитието си.


Атанас Иванов: Царевичния стъблопробивач е изключително опасен, тъй като напада стъблата, метлата и кочаните на царевицата.

Снимка: EurekAlert!


Съществуват методи за борба и превенция.


Агротехническите мероприятия имат огромна роля в ограничаване популацията на царевичния стъблопробивач. Превенцията срещу него се осъществява чрез оптимално торене с балансирани NPK торове; оптимална посевна норма и сеитбени срокове, както и с използване на устойчиви сортове. Механизирано прибиране на царевицата също е от особено значение. Освен това е важно останалите растителни части по полето да бъдат изгорени, след жътва.

Снимка: BugGuide.Net


Борбата с царевичния стъблопробивач се осъществява по химичен начин. Третирането трябва да се насочи към излюпените гъсеници. Моментът на приложение може да се установи чрез визуално обследване или използването на светлинна уловка. При нея масовото яйцеснасяне и излюпване настъпва две седмици след като е установен летежа на пеперудите.


Атанас Иванов: Използвайте контактни и органософорни препарати за контрол на неприятеля.


„При колегите, които са закъсняли със сеитбата тази година, заради метеорологични условия, прагът на икономическа вредност (ПИГ) е 3-5 яйчни купчинки на 100 растения при фаза до 8-9 лист на културата.


За останалите колеги, при които настъпва фаза изметляване, ПИВ е 20 яйчни купчинки на 100 растения или 80% нападнати растения“, обясни агрономът.