За необходимостта от нормативно уреждане на фермерските храни говори заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на кръгла маса в село Черни Вит, посветена на Наредба за специфичните изисквания за производство на малки количества храни в домашни условия, която е изготвена от няколко експерта по темата в страната, съобщават от пресофиса на агроминистерството.

НСИ: Все повече вносни картофи у нас, но бум в износа на дини

Дискусията се проведе по време на Празника на българските сирена в село Черни Вит, община Тетевен, което се прослави със зеленото си сирене, произвеждано там. На форума бяха представени домашни сирена от различни региони на България, сирена от малки мандри, хляб, мед, вино и българска сол. Организирани бяха демонстрации на правене на сирена, както и демонстрации на различни екологични практики.

„Наредби за фермерските пазари и за изисквания за производство на малки количества храни в домашни условия ще намалят злоупотребите и сивата икономика и ще отговарят на действителността, че потребителите търсят такива продукти”, заяви Събев.

По думите му такива наредби са много необходими нормативни документи, които отговарят на нуждите и на българската действителност, тъй като и в момента се произвеждат домашни храни, търсени от потребителите, които намират реализация по един или по друг канал.

Той допълни, че така ще се даде възможност за легални доходи на производителите, като същевременно обаче наредбите трябва да бъдат изготвени по начин, който ще гарантира, че няма да се създадат нелоялни практики и да дадат предпоставки или условия за злоупотреби.

Земеделският заместник-министър припомни, че в рамките на Европейската стратегията „От фермата до трапезата“ се търсят и стимулират начини за скъсяване на пътя от производителите до потребителите. С подобни наредби ще се постигнат тези цели. 

Аграрният заместник-министър увери, че двете предложени наредби ще бъдат разгледани от експертите в министерството, както и че разчита на съдействие от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). „Това е първа дискусия, като тя следва да прерасне и в широка национална такава, за да се чуят различните гледни точки” коментира още Георги Събев.