По индикативен график се очаква в средата или края на февруари да постъпят първите плащания по неокончателен слой, а евентуално окончателното плащане по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ ще бъде юни месец.
 
 
Това каза Борислава Цолова, експерт  в дирекция „Развитие на селските райони на селските райони“ в Министерството на земеделието, храните и горите по време на среща със земеделски производители в Плевен, част от разяснителната кампания на агроведомството. 
 
Тя добави, че кампанията по НР за 2018 г. продължава по досегашните си параметри.
 
„Очакваше се евентуално от тази година да влезе нов слой за необлагодетелстваните райони, но след направен анализ на европейско ниво, се оказа, че много страни-членки все още не са готови с техните слоеве НР. Ние бяхме сред отличниците, които успяха да ги направят. Но в случая няма да го променяме“, каза Цолова.