На този етап не предвиждаме резервиране на свръх бюджет, който да отиде към базовото плащане на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за сметка на икономии от останалите, защото реално във всички направления на пакета от Гаранционния фонд по СЕПП усвояването е много високо. 
 
Това се казва в отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по повод питане от страна на депутатът Светла Бъчварова за прилагането на регламента Омнибус в страните-членки на ЕС от 1 януари 2018 г. 
 
„Свръх резервиране на бюджета по СЕПП е предоставено като възможност, но без да се променя размерът на общото финансиране по всички схеми за директни плащания. Свръх резервирането на бюджет е предварително и може да се изплати само, ако има значителни неусвоени средства по останалите схеми за директни плащания. Анализът на данни от предишните кампании показва, че по схемите за директни плащания има много високо ниво на усвояване на средствата“, посочва министърът.
 
 
Държавите членки могат да преразгледат решенията си относно въвеждането на таван на плащанията по СЕПП като решението може да бъде само, ако до момента не е прилаган таван на плащанията. 
 
„За България от 2015 г. се прилага инструмент за намаление на плащанията и таван по СЕПП към един бенефициент – с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и със 100% за субсидията над 300 000 EUR. Като по-справедлив подход за допълване на доходите на земеделските стопани предвиждаме да се продължи прилагания досега подход за таван на плащанията“, гласи обяснението на министъра.
 
Регламентът дава възможност на държавите членки да преразгледат решенията си относно прехвърлянето на средства между стълбовете на Общата селскостопанска политика (ОСП). Могат да се прехвърлят средства от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони. 
 
„Предвид голямото значение на директните плащания за земеделските стопани не предвиждаме да предложим намаление на ресурса чрез прехвърляне на средства от директните плащания към ПРСР“, посочва министърът. 
 
Регламент „Омнибус“ от 2017 г. дава възможност на държавите - членки за някои решения, но има и разпоредби, които са пряко приложими. Регламентът разрешава да се спре прилагането на негативния списък, който е част от активен фермер. 
 
„За България националното решение за активен фермер е разписано в Закона за подпомагане на земеделските производители. С цел насочването на директното подпомагане само към действителни земеделски стопани не се предвиждат промени в изискването за активен фермер в страната. Ние няма да се възползваме от тази опция, тя е законово определена. Прилагането на изискването за активен фермер съвпада с идеята в Съобщението на Европейската Комисия относно бъдещето на прехраната и селското стопанство за насочване на подпомагането към действителни фермери, които осигуряват своята прехрана със земеделие“, обяснява Порожанов. 
 
 
Регламентът дава възможност за увеличение на ставката за Схемата за млади земеделски стопани от 25% на 50% от размера на ставката по СЕПП. Такова решение е необходимо да бъде регламентирано в Закона за подпомагане на земеделските производители, където е определен размерът на ставката по Схемата за млади земеделски стопани. Предстои извършването на анализ и вземането на решение. 
 
„Не изключваме по тази опция, която е дадена за следващата кампания след анализа, който направим тази година да анализираме и увеличим ставката за младите земеделски производители, тъй като в момента нямаме времето до настоящата кампания, която трябва да стартираме“, допълва министърът.