Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната. В регистъра на ИАСАС фигурират следните производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зърнено  житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи:

Списък на производители и търговци на посевен материал от зърнено житни култури

 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни култури

 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от овощни култури

 

Списък на производители и търговци на лозов посадъчен материал

 

Списък на производители и търговци на посевен материал от картофи

 

Списък на производители и търговци на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури

 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зеленчукови култури

 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от декоративни култури

 

Списък на производители и търговци на посевен материал от фуражни култури

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!