Необикновен проект за промишлено отглеждане на оранжерийна продукция в градски условия ще бъде изпълнен в Швеция.
 
 
В град Линчьопинг на два часа път с кола от Стокхолм се изгражда офис сграда с височина 59 метра. Една от нейните стени ще бъде оформена като вертикален парник.
 
Проектантите са изчислили, че оранжерията ще може да произвежда близо 500 тона зеленчуци и кореноплодни годишно. Това количество е достатъчно за осигуряване на растителна храна за около 5 500 човека на година, съобщи lainformacion.com.
 
Снимка: wikipedia.org
 
Вертикалният парник има стратегическо местоположение. Той се изгражда между инсталация за производство на биогаз и завод за изгаряне на боклук.
 
Инсталацията преработва отпадъците от жилищните сгради и другите здания в района, като произвеждат въглероден диоксид и органични вещества, които ще се използват  за подхранване на продукцията в оранжерията. Съответно биологичните отпадъци от парника ще се отправят обратно за преработка и така кръгът ще се затвори.
 
Заводът за изгаряне на боклук, който произвежда електрическа енергия от отпадъците, ще доставя  ток на оранжерията. В този процес се получава и голямо количество излишна топлоенергия, която ще може да се насочи за отопляване, както на парника, така и на офисите в сградата.