Във Великобритания върви активна дискусия на тема какво ще се случи с регулирането на пестицидите в Обединеното кралство след излизането от Европейския съюз, пише изданието farminguk.com.

По-зелено земеделие във Великобритания след Брекзит


На 5 декември експерти, представляващи различни отраслови структури и учреждения, проведоха съвместен брифинг и определиха най-насъщните проблеми. Според тях страната е "ужасно неготова".

На първо място след Брекзит Великобритания може да загуби достъпа си до много учреждения и експертни знания на ЕС, свързани с регулирането на употребата на пестициди. Като резултат способността на английските специалисти да защитават човешкото здраве и околната среда ще отслабне.

Най-важните роли, които в момента се изпълняват от органи на ЕС, включват в себе си решения за това, какви пестициди може да се използват във Великобритания и какви норми за нива на пестицидните остатъци може да се използват в хранителните продукти. Европейската система също така осигурява научна поддръжка и включва в себе си ред проверки, призвани да осигурят прозрачност на решенията по отношение на пестицидите. 

Какво ще се случи след Брекзит – яснота по въпроса няма.

Джон Коен, ръководител на отдел обществена организация за борба с пестицидите PAN UK, заяви, че Великобритания се налага да създаде нови институции и органи, които да могат да запълнят дупката в управлението след напускането на ЕС. Тази стъпка поне ще осигури наличието на системи и персонал за изпълнение на функции, които по-рано са осъществявани от органи на ЕС.

В противен случай, казва Коен, това може да доведе до сериозно отслабване на стандартите за земеделие във Великобритания, което ще позволи да се използват повече от опасните пестициди.

Като пример експертите приведоха американският внос. Бъдещите търговски сделки може да подрият стандартите за регулиране на пестицидите във Великобритания след Брекзит. Планираното търговско споразумение между Великобритания и САЩ, където е разрешена употребата на почти 3 пъти повече химични активни вещества в агросектора, заплашва с появата на британския пазар на продукти с по-високо ниво на пестицидни остатъци, ако някой не се заеме с контролирането на процеса.