Приемът на заявления за подпомагане по някои важни схеми изтича в близките дни, показва информация от аграрното министерство и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Отваря се приемът на заявления за отстъпка от акциза върху газьола

Само след два дни – на 27 септември, изтича срокът за подаване на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Право на отстъпка от стойността на акциза имат както растениевъдите, така и животновъдите.

Мярка се оценява като една от особено съществените за подкрепа на земеделските стопани, тъй като бюджетът й е значителен – 84 млн. лв. Същата сума беше отделена за този вид подпомагане и през миналата година.

Подаването на документите става в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. Кампанията за газьола започна на 9 септември.

За обвързаното подпомагане срокът за задържане на животни по схемите за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки (ПНДЖ 3) изтича днес - 25 септември.

Също до днес включително е удълженият краен срок за кандидатстване за авансови плащания по две мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС). Това са мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“.

Фермерите, които искат да кандидатстват по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“, могат да да направят това до края на този месец – до 30 септември включително. Подмярката е част от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Приемът по подмярка 6.3 започна на 28 юни, а бюджетът по нея е около 43 млн. лв. Подпомагането за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.