Общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ започват от днес прием на заявления за ползване на отстъпка от акциза върху газьола.

Субсидии за газьола: Вижте указанията кой и как ще кандидатства

Кампанията за подаване на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" е от 9 септември до 27 септември 2019 г., съобщи земеделското министерство.

Общият бюджет по тази схема е значителен – до 84 млн. лв., колкото беше и миналата година.

Министерството: „Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.“

При същия бюджет досега подпомагането излизаше около 0,40 лв./литър.

Държавната помощ е предназначена за земеделските стопани както в сектор „Растениевъдство“, така и в „Животновъдство“, като форма за поевтиняване на някои от механизираните дейности в първичното селскостопанско производство.

„Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея“, допълни министерството.

Според друго изискване кандидатът трябва да има и валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. 

МЗХГ: „През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол - дизелово гориво, през 2018 г.“

Земеделските стопани с видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По данни на аграрното ведомство интересът към държавата помощ за газьола е голям и нараства от година на година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермера, за Кампания 2017 финансиране са получили 8 250 стопани, а за Кампания 2018 – те са били 9 597.

От началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително на стопаните са изплатени общо над 250 млн. лв.