Министерството на земеделието и храните въвежда по-строги изисквания по отношение на вноса, притежаването, съхранението и движението на карантинни вредители, растения и растителни продукти и други обекти. Това става ясно от проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция. 
 
Промените засягат работата на Селскостопанска академия. Проектът на Наредбата е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХ. 
 

Проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция, публикувано на 31.03.2016 г.