Едрите хищници – мечки, вълци и рисове, както и големите корморани, са защитени видове в Европа, но това скоро може да се промени в резултат от значителните икономически щети, които дивите животни нанасят на земеделските производители.
 
 
Проблемът беше обсъден вчера на среща „Управление срещу щетите“ в Европейския парламент с участието на експерти, министри на земеделието и евродепутатите. Те призоваха Европейската комисия да преосмисли своя подход към мерките за опазване на големите хищници, съобщи най-голямата организация на фермери в ЕС – Копа-Коджека (Copa-Cogeca).
 
Държавите членки на ЕС вече са изразходвали милиони евро за компенсиране на щетите и за финансиране на неефективни мерки срещу набезите на опасните диви животни. Използваните електропастири и спрейове често не осигуряват желаната защита.
 
Броят на инцидентите с големи хищници в селското стопанство нараства от Южна Европа на север, като случаите се увеличават на територията на цялата Общност. Срещата в Европарламента беше подкрепена от румънското председателство на Съвета на ЕС.
 
 
Северната ни съседка е известна с голямата популация на кафяви мечки, а местни фермери понасят чувствителни загуби от нападенията на дивите животни.
 
С нарастването на броя им големите хищници стават по-смели, доближават домовете на хората и се превръщат в голяма заплаха за селскостопанския сектор и селските общности. В същото време действащите защитни мерки оказват натиск върху естественото развитие на екосистемите.
 
По време на срещата експерти от Испания, Италия, Франция, Румъния и Финландия представиха шокиращи случаи, свързани с нападения от диви животни в земеделски стопанства и върху добитъка по време на паша. На места се се стигнало дори до изселване на фермерите.
 
Евродепутати призоваха за по-голяма гъвкавост на защитните мерки спрямо представителите на дивата природа, като някои предложиха да бъде преразгледана директивата за опазването на големите хищници, като се има предвид, че те вече не са застрашени видове.