В края на изминалата седмица на много места в страната паднаха повсеместни валежи. В районите на Враца, Монтана, Ловеч, Кюстендил, София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Сандански, Кърджали, Хасково бяха измерени стойности 20-40 l/m². 
 
 
Това ще подпомогне за преодоляването на настъпилия през последните дни остър дефицита на почвена влажност и подобри условията за протичането на вегетационните процеси при зимните житни култури и вече засетите посеви със слънчоглед и царевица.
 
През следващите седем дни отново се очакват валежи и следващо подобрение на почвените влагозапаси. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМ. 
 
Средните температури ще са около климатичните норми, вещая специалистите, като според тях критични, минимални стойности на температурите за овощните видове в Североизточна България, намиращи се във фаза цъфтеж, се очакват към петък, когато съществува вероятност за образуване на слани.
 
През седмицата при посевите със зимни житни култури ще протичат фазите преход от братене към вретенене (Николаево, Кнежа, Бъзовец, Сливен, Пазарджик) и вретенене (Новачене, Павликени, Хасково, Долни чифлик, Главиница, Силистра, Търговище). При слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще протичат фазите поникване и листообразуване.
 
В края на седмицата не се очакват валежи, което пък ще е предпоставка за подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания при пшеницата, ечемика и овощните видове, провеждане на почвообработки и сеитба на слънчоглед и царевица.