В Разградско ожънаха над 52% от засетите с ечемик площи.

 

До преди 2 дни, данните на областната служба по земеделие сочат, че са ожънати 57 079 дка. от общо 116 607 дка., засети с ечмик, но зърнопроизводителите напредват бързо с жътвата.

 

Средния добив ечемик за областта е  477 кг/дка. Добивите по общини са в границите  между 440 и 511 кг ечемик от декар, като най-висок добив отчитат земеделските производители в община Самуил.

 

В шест от седемте общини в региона е започнала и жътвата и на пшеница. От общо засетите 545 910 дка вече са прибрани 24 850 дка. Добитата продукция е 12 646 тона при среден добив 509 кг/дка. Най-много са ожънатите площи в Исперихска община, при среден добив 520 кг/дка.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!