Дебатът за посоката на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), след 2020 година, е отворен от два дни. Опростяването при обслужването на земеделците е част от него, обясни министърът на земеделието и храните Десислава Танева, пред журналисти в Бургас, предаде Фокус.
 
„Нека първо да търсим най-справедливия инструментариум за подкрепа на земеделското производство и тогава да върнем темата как да бъдат облекчени земеделските производители. На пръв поглед инструментариумът на обща селскостопанска политика с промените в този програмен период изглежда доста по-усложнен, но е значително по-справедлив, защото има 13 % обвързана подкрепа, която се разпределя върху уязвимите сектори - при нас са плодове и зеленчуци. Самите директни плащания вече не са два инструмента, а са повече. Това помага на националите решения да бъдат по-гъвкави и приспособими към специфичните нужди на националите сектори и това е положителното”, допълни Танева.
 
Тя допълни, че опростяването и намаляването на бюрокрацията е цел в ОСП, поставена на европейско ниво. 
 
„Опростяването ще бъде толкова, колкото европейската регулация ни разреши. Ние не можем да надградим национално опростяване, но това, което можем и това, което направихме, е да възстановим Национална служба за съвети в земеделието, която да изготвя безвъзмездно бизнес плановете на малките и младите земеделски производители. По този начин са спестени пари”, обясни аграрният министър.
 
Тя посочи, че всяко решение за промяна в земеделския сектор става чрез дебат със сектора. 
 
„Когато такива решения се вземат информирано, на база анализ, те излизат от само себе си. По този начин взехме промените за решенията в подкрепа за традиционните български плодове и зеленчуци. Вече втора година те получават по-висока подкрепа. Разбира се, предизвикателствата са много пред нас в пътя за възстановяването на балансираното развитие на земеделието в България. Мисля, че пътят е правилен. Първите данни след тези две години на прилагане на промените показват растеж”, каза в заключение Десислава Танева.