В Кюстендил започва подписка срещу невъзможността общината да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони. Подписката ще се разпространява както в града, така и в малките населени места, които са пряко засегнати от липсата на възможност да се включват с проекти по тази програма.

 

Подписката е придружена и с декларация от страна на кметовете и кметските наместници в Община Кюстендил, както и от представители на неправителствени организации. В нея се казва, че това е протестен акт и е продиктуван от нежеланието на правителството и мнозинството в Народното събрание, да бъдат чути хилядите засегнати домакинства с изключването на Община Кюстендил от Програмата за развитие на селските райони.

 

„Нека и нашите населени места да могат да ползват привилегиите от Програмата за развитие на селските райони, защото смятаме, че средствата получени по програмата няма да потънат в небитието, а ще имат и допълнителна остатъчна стойност от разкриването на малки предприятия и съответно нови работни места”, се казва още в декларацията.

 

С нея кметовете на селата потвърждават позицията си, че е необходимо да се направи промяна в дефиницията „селски район” и всички населени места да бъдат включени в програмата, с изключение на тези с над 30 000 жители. Подписката ще се събира до 29 октомври, след което ще бъде внесена в Народното събрание.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!