Ще могат ли фермерите да изхранват нарастващото световно население през следващите десетилетия?

Официално: Млечните крави намаляват, спадат и добивите на мляко

Екип от експерти е потърсил отговор на този въпрос в доклад, поръчан от Комисията по земеделие на Европейския парламент. Документът се представя официално днес пред европейските депутати.

Докладът, озаглавен „Мегатенденции в агрохранителния сектор: глобален преглед и възможни отговори на политиката от перспективата на ЕС“, е подготвен от департамента „Структурни и кохезионни политики“ на ЕП, по искане на комисията, съобщи българското аграрно министерство.

Основният въпрос е дали селското стопанство може да достигне необходимото удвояване на производството без непоправими щети върху планетата, така че да успее да изхрани очакваното нарастване на световното население до близо 10 млрд. души през 2050 г. 

Експертите: „Устойчиво и ефективно потребление на земните и водните ресурси чрез употреба на нови технологии може да повиши добивите, без да има необходимост от разширяване на обработваемата земя.“

Авторите изтъкват, че от съществено значение ще бъде повишената ефективност при употребата на водни ресурси на планетата.

Докладът призовава също за основна трансформация при храненето, като се повиши информираността на хората и се въведе специално законодателство за отпадъците от храни

Според анализаторите особено във високоразвитите страни това може да допринесе за възприемане на по-балансиран начин на хранене, който да включва по-малко количество животински продукти и повече плодове и зеленчуци

Разработката препоръчва и някои непопулярни мерки – например по-високи цени за хранителните продукти, тъй като „ниските цени на храните могат да насърчат прекалената употреба на природни ресурси и свръхконсумация на храни, а оттам до проблеми и увеличени отпадъци от храна“. 

Анализаторите отчитат, че за борбата с климатичните промени ще бъдат необходими значителни инвестиции за намаляване на емисиите от парникови газове.

Основното заключение на документа е необходимостта от „устойчивост за всички“. На политиците се предлага да се фокусират върху производството в селското стопанство и да предвидят нови инициативи в предложението за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. за увеличаване на селскостопанската продукция в ЕС.

В същото време трябва да се търсят начини за насърчаване на усвояването и обмена на нови цифрови технологии в селското стопанство.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.