Производството на ябълки се увеличава с всяка година. Но малко райони отговарят на условието за плодородни песъчливи и глинести почви с добър дренаж. Затова страните с висок добив генерират големи печалби от износ, пише порталът The Daily Records, класирайки най-големите производители. 
 
Китай
Както по отношение на много други неща, китайците държат първенството в отглеждането на ябълки. Годишното производство се изчислява на внушителните 37 млн. тона. Консумацията в страната е голяма, но добивът е с още по-огромни размери, което позволява и добра търговия навън. Предимство на Китай са масивите с подходяща глинеста почва, която не задържа влага. Любопитно е, че наред с частните овощни градини, произвеждат и много държавни. 
 
САЩ
Доста по-назад в класацията, с 4,1 млн. тона ябълки годишно, се нареждат американците. Наличието на цели региони с благоприятни почвени условия мотивират все повече хора да инвестират в овощни градини. Те са сравнително малки, но разпръснати навсякъде. Производството е насочено главно към задоволяване на местното търсене.
 
Турция
Турците заемат почетното трето място със своите 2,88 млн. тона годишно. Овощните градини са предимно малки, разположени върху хълмисти райони. Благодарение на слабото търсене в страната, географското положение между два континента и улеснената транспортна система, страната изнася огромни количества. 
 
 
Полша
Това е първата европейска страна в класацията. Печеливши за поляците са глинестата почва и климатът, който благоприятства зимната вегетация. Продукцията идва главно от частни овощни градини, които генерират 2,87 млн. тона ябълки. Повечето от тях са насочени към международния пазар.
 
Индия
Индийците произвеждат едни от най-висококачествените сортове в света. Със своите 2,2 тона те заемат петото място. По-голяма част от продукцията идва от северните щати, където районът е планински и въздухът е влажен, но самата почва е с ниско съдържание на влага. Оказва се, че местните са големи консуматори, затова износът не е толкова значителен.
 
Италия
Изобилието от планински райони с глинести почви помага на италианците да произвеждат 1,9 млн. тона ябълки на година. Големи количества от тях се търгуват навън, което носи огромни печалби за жителите на Ботуша.
 
Бразилия
Тази страна е толкова голяма, че се намират подходящи райони и за отглеждането на ябълки. Повечето овощни градини са снабдени с дренираща система, оставяйки в почвата количеството влага, необходимо за корените. По-голяма част от годишното производство в размер на 1,8 млн. тона се изнася навън, генерирайки големи приходи за държавата.
 
 
Чили
Тук фактор са районите, разположена в пустинята Атакама, където влагата е в ограничено количество и благоприятства отглеждането на ябълки. Дърветата се орязват по определен начин, за да може слънчевата светлина да достига листата отдолу. Годишният добив се равнява на 1,6 млн. тона, а износът е най-големият в света.
 
Русия
Глинестите почви и хладният климат в северните райони стимулират производството. Все повече са инвеститорите и местата за култивиране на ябълки. Руснаците произвеждат 1,4 млн. тона годишно, които им стигат както за задоволяване на вътрешните нужди, така и за износ.
 
Франция
Французите са на опашката на топ 10 със своите 1,3 млн. тона. Производството на ябълки тук се случва перфектно поради метеорологичните условия и глинестите почви, които са в изобилие. Въпреки че ябълката е любим плод на французите, те успяват да изнасят и в чужбина.