Агроминистерството има готовност да увеличи с близо 1 млн. лв. бюджета по държавната помощ за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 г. Това каза ресорният министър Десислава Танева на днешното заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. 

Преведоха 34,5 млн. лв. по мярка 11


Приемът по помощта за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция беше едномесечен и приключи днес, 13 юни.


„Към 10-ти юни са подадени 55 проекта и бюджетът за тях надвишава първоначалния определен такъв. Затова сме в готовност да го увеличим, след като приемът приключи официално и бъдат направени нужните изчисления“, каза още министър Танева. 


Държавната помощ бе одобрена от Европейската комисия на 1 април 2019 г. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. 


Срокът й на действие е до края на 2020г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лева. С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ половината от тях, в размер на 3, 6 млн. лева, се разпределени за тази година.