Персоналът на областните дирекции Земеделие ще бъде увеличен. Това предвижда проект за промяна в Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, предложен от заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров. Предложената промяна в числеността на персонала на областните дирекции „Земеделие” е за сметка на щатните бройки от закритата Национална служба по зърното и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.
 
Промяната се налага, тъй като след закриването на Националната служба по зърното, част от функциите ѝ трябва да се поемат от областните дирекции Земеделие, а именно физическите и юридическите лица, изградили, придобили или стопанисващи обекти за съхранение на зърно, да подават декларации в областните дирекция „Земеделие” по местонахождение за капацитета на обектите и за наличното количество зърно в тях.
[news]
Предвидено е също земеделските производители да подават декларации за количеството произведено и налично зърно, както и специални декларации за произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз. 
 
С проекта се предвижда промяна на числеността персонала и на областните дирекции „Земеделие“ за осигуряване на необходимия административен капацитет за извършването на регистрация и контрол на обектите за съхранение на зърно и събирането на декларации за произведеното и съхранявано зърно, както и извършване на проверки за достоверност на декларираните обстоятелства. Освен това се разграничават функциите по методическото ръководство, координацията и контрола върху дейността на областните дирекции „Земеделие”, осъществявано от Министерството на земеделието и храните. Предвижда се Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" към Министерството на земеделието и храните да осъществява координацията и контрола по прилагане на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, глава пета, раздел шести „Зърно” и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 
Общата численост на областните дирекции "Земеделие", в т.ч. и на общинските служби по земеделие към тях ще стане 1753 щатни бройки:
 
Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 85
Областна дирекция "Земеделие" - Бургас 85
Областна дирекция "Земеделие" - Варна 74
Областна дирекция "Земеделие" – В. Търново 63
Областна дирекция "Земеделие" - Видин 61
Областна дирекция "Земеделие" - Враца 60
Областна дирекция "Земеделие" - Габрово 35
Областна дирекция "Земеделие" - Добрич 75
Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали 57
Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил 54
Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 53
Областна дирекция "Земеделие" - Монтана 63
Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик 63
Областна дирекция "Земеделие" - Перник 46
Областна дирекция "Земеделие" - Плевен 72
Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 103
Областна дирекция "Земеделие" - Разград 52
Областна дирекция "Земеделие" - Русе 55
Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 52
Областна дирекция "Земеделие" - Сливен 48
Областна дирекция "Земеделие" - Смолян 61
Областна дирекция "Земеделие" - София-град 49
Областна дирекция "Земеделие" - София област 98
Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора 66
Областна дирекция "Земеделие" - Търговище 44
Областна дирекция "Земеделие" - Хасково 71
Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 64
Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол 44

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!