Унгарското министерство на земеделието съобщи, че в интерес на чуждестранните спекуланти Брюксел е обжалвал унгарския закон за земята. Това изявление е реакция на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), информира SadyOgrady.

Кои са воденичните камъни на врата на земеделието?

"Брюкселската комисия обжалва унгарския закон за земята в Европейския съд, защото защитава интересите на чуждестранните спекуланти", пише министерството в съобщение до пресата.

По-рано същия ден Съдът на ЕС постанови, че законодателството, прието през 2013 г. в Унгария, което лишава някои хора от правото да използват обработваема земя, нарушава правото на ЕС. Регламентите ограничават правата на чужденците, което според Европейската комисия е в противоречие със свободното движение на капитали в ЕС.

Според унгарското министерство законът за земята, в сила от 2014 г., е сложил край на "ляволибералната политика на отказ от националните интереси".

Според министерството законът, подобно на законодателството на много други държави-членки на ЕС, ограничава придобиването и използването на земеделска земя от чужденци и "спасява много стотици хектари унгарски земи от попадането им в ръцете на спекулантите".Министерството допълва, че проучва решението на Съда на ЕС и ще използва "всички правни възможности", за да направи възможно използването на земеделска земя в Унгария законосъобразно.

"Правителството ще направи всичко, за да защити унгарската земя и унгарците, защото иска тя да остане в унгарските ръце", пише министерството.

През 2013 г. Унгария прие ново законодателство, което предвижда правата за ползване на земеделска земя да могат да бъдат давани или запазвани само за лица с близки семейни връзки със собственика на съответната земя. Предвиждаше се правото за ползване на хора, които нямат такива връзки със собственика, да бъде премахнато от 1 май 2014 г.

Според Брюксел разпоредбите нарушават принципа на свободно движение на капитали, както и чл. 17 от Хартата на основните права на ЕС, отнасящ се до правото на собственост. Мнението на Европейската комисия е, че разпоредбите дискриминират инвеститорите от други страни членки на ЕС.

Съдът на ЕС сподели становището на Комисията. Той заяви, че разпоредбите представляват ограничение за свободното движение на капитали и че въвеждането им не може да бъде оправдано от факта, че Будапеща "възнамерява да запази земята за хората, които я обработват, и да предотврати закупуването й за спекулативни цели".