Публикуваме писмо от Националното обединение на младите фермери в България, във връзка с допустимостта и определенията за гъби в изчислението на стандартен производствен обем (СПО).

 

Отворено писмо
до Министерство на земеделието и храните

До Десислава Танева, 
Министър на земеделието и храните 
на Република България


Уважаема г-жо Министър, 

пиша ви във връзка с неприятната изненада, която няколко от членовете на Националното Обединение на Младите Фермери в България (НОМФБ) получиха на 21.03.2015 г. след обнародването на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., когато за пръв път видяхме финален вариант на таблицата за определяне на СПО. В така приетата таблица изненадващо в код 30941 за Култивирани гъби изрично се посочват само „култивирани печурки“. Въведен е и допълнителен изричен код 30942 за Култивирани гъби – кладница. При така приетата наредба и таблица за СПО се оказва, че освен с печурки и кладница, фермерите не могат да кандидатстват с отглеждането на други гъби – например „шийтаке“. 


• В настоящето отворено писмо искаме да разберем защо се е получило така? 
• Защо МЗХ отрязва подпомагането на една перспективна култура – гъбите „шийтаке“ за сметка на други гъби, които имат по-слаби пазарни възможности, особено за млади (стартиращи) фермери?
Съгласно проучванията, които имаме, и които наши членове са правили, се оказва, че в Европа има свръхпроизводство на печурка, в следствие на което цената непрекъснато пада! В България пък производството на кладница доби сериозна популярност и то задвижвано повече от подпомагането по ПРСР 2007-2013 г., отколкото на пазарен принцип, в следствие на което се оказва, че създадените стопанства с кладница страдат от липсата на пазари. В тази връзка производството на нови видове гъби добива все по-голяма популярност, особено гъбата „шийтаке“, която е ценена и като кулинарен деликатес и като храна и хранителна добавка, предпазваща от различни заболявания (включително онкологични). 


Поради тези причини младите фермери тепърва би трябвало да се възползват от пазарните възможности на гъбите „шийтаке“. Но, за съжаление, в сегашната ситуация, с приетата таблица за СПО, гъбите „шийтаке“ са изхвърлени от категорията култивирани гъби и фермерите отглеждащи тези гъби трябва да се справят абсолютно сами, без никаква подкрепа, каквато другите сектори имат! 
Ние от НОМФБ смятаме, че това е някакво недоразумение и отправяме апел към Вас и ръководената от Вас институция – Министерство на земеделието и храните, тази грешка да бъде коригирана и гъбите „шийтаке“ да бъдат включени отново в категорията култивирани гъби с код 30941.


С настоящето Отворено писмо бихме искали да повишим информираността както в обществото, така и в МЗХ за създалите се недоразумения и слаби места при оценяването на проекти с гъби и да положим основните на обществен диалог за коригиране на тези проблеми! 
Надяваме се на спешни мерки от страна на МЗХ, за да не бъдат ощетени нашите членове, както и всички други фермери, отглеждащи „шийтаке“ или други по-нетрадиционни видове гъби, при кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 


С Уважение:
Михаил Георгиев,
областен координатор 
на НОМФБ за София-област 
[email protected] 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!