При болести или инфекции, предизвикани от микроорганизми, хората пият лекарства. Но какво да се прави, ако болестотворните организми не реагират на препарата, защото са развили резистентност към него?
 
 
Специалисти по опазване на здравето на животните обсъдиха този въпрос на 19 януари по време на Глобалния форум по прехраната и селското стопанство (GFFA) 2018 в Берлин с участието на ФАО - Организацията по прехраната и земеделието към ООН.
 
Заплахата, наречена устойчивост към противомикробните препарати (УПП) е напълно реална. Тя излага на риск продоволствената безопасност на света.
 
Затова ФАО и нейните партньори увеличават усилията си за предотвратяване на разпространението на резистентността към антибиотиците, съобщиха от организацията.
 
„Противомикробните препарати имат критично важно значение за селското стопанство и ни позволяват да подобрим здравето на животните. Аграрният отрасъл обаче носи отговорност за прекаленото използване на този ценен ресурс“, каза ръководителят на регионалната програма на ФАО за Европа и Централна Азия Раймунд Йеле на церемонията при откриването на форума.
 
„Селското стопанство е един от източниците на проблема, но също така е и част от неговото решение“, допълни той.
 
 
 
Дискусията, организирана заедно с германската неправителствена организация „Хляб за света“, събра обширна аудитория, технически експерти, представители на правителствени органи и на гражданското общество.
 
Трудно е да се прецени какви са мащабите на използване на противомикробните препарати в целия свят, тъй като в много страни липсват статистически данни и нормативна база.
 
Независимо от това, съществуват оценки, че всяка година в световен мащаб се използват 60 000 тона лекарствени препарати. С времето те станаха по-неефективни или даже безполезни, което доведе до понижаване на възможностите за борба с инфекциите, както при хората, така и при животните.
 
 
„Намаляване на необходимостта от използване на противомикробни препарати чрез подобряване на санитарните условия и повишаване на биологичната безопасност, а също и чрез по-добро хранене на животните – това е ключовият фактор преди всичко, за да се понижи рискът от инфекции“, каза Сара Кехил, специалист на ФАО и член на експертната група. 
 
По думите й, това изисква инвестиции в селското стопанство, за да може използването на противомикробни препарати да не бъде толкова привлекателно за фермерите, когато се грижат за здравето и продуктивността на добитъка.
 
Експертите на ФАО са на мнение също, че трябва да бъде минимизирано нетерапевтичното приложение на противомикробните препарати – например в качеството им на стимулатори на растежа.
.