Цената на замразени български и европейски пилета се характериза със спад. Намалението на цените е приблизително с 0,7% и на двата пазара, и те са съответно: 161,55 евро/100 кг (3,16 лв./кг) в България и 194,93 евро/100 кг (3,81 лв./кг) в ЕС.
 
Средната цена на замразени бройлери в кланиците на българския пазар достига през юли 2014  била 162,64 евро/100 кг или 3,18 лв./кг. Тя нараства с 5,3% в сравнение с предходния месец. За разлика от българската, цената в ЕС се задържа почти на нивото от юни 2014, като тя е била 196,20 евро/100 кг (3,84 лв./кг). 
 
Въпреки, че през годината цената на бройлери в ЕС се запазва стабилна, в сравнение с м. август 2013 т., тя е с 2,8% по-ниска (200,57 евро/100 кг). Цената на българския пазар е по-динамична, но за разлика от европейската, през август 2014 тя нараства с 3,3% спрямо същия период на предходната година, когато е била 157,37 евро/100 кг. 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!