Кои са първите 300 бенефициенти, получили най-голям размер на сумата, представляваща подпомагаме със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всяка отделна година от 2007 г.? Този въпрос изпраща адвокат Сева Памукчиева до Държавен фонд “Земеделие” през лятото на 2020 г.

Субсидиите на европейско ниво трябва да се изравнят

“На въпроса за общата цифра получих отговор, на въпроса за конкретните бенефициенти на най-големите суми ми беше отказано с аргумент, че това не е информация от обществен интерес и чрез нея не бих могла да си направя извод за работата на ДФЗ”, каза адв. Памукчиева пред Агри.БГ.

Тя получава отговора с отказ на изп. директор на ДФЗ Васил Грудев на 5 август. След това обаче веднага подава жалба до съда за незаконосъобразен отказ. Компетентен в случая е съдът по адрес на жалбоподателя. Това е Административен съд - Велико Търново, който разглежда и се произнася по делото. Всичко става много бързо. Още на 26 октомври има окончателно решение, с което обявява отказа на ДФЗ за незаконосъобразен. 

“Съдът задължава ДФЗ да даде отговор, като информира заинтересованите лица - бенефициентите, и също задължава фонда да аргументира защо предоставя или не предоставя информацията. Последващите действия на Фонда, ако не са в съответствие със съдебното решение, ще подлежат отново на контрол за законосъобразност”, обяснява още адв. Памукчиева.

По думите й това е първата стъпка за публичен анализ на това, как се разходват средствата от Европа.

“Не трябва да забравяме, че тези субсидии са данъците на всички европейци и те се дават, за да може ние, българите, да сме по-конкурентоспособни, да произвеждаме по-качествени продукти и като цяло да имаме по-висок стандарт на живот. С тях могат да се направят буквално чудеса за икономиката на страната, стига обаче да се дават по предназначение”, категорична е Сева Памукчиева.

Агроминистрите решиха: Ще има доброволен таван над 100 000 евро в новата ОСП

Адвокат Памукчиева се занимава предимно с въпроси, свързани със земеделието. Въпросите й към ДФЗ са продиктувани от нейното чисто любопитство за това как точно се разпределят средствата в земеделието у нас.

“Струваше ми се абсурдно дружества и хора, които работят десетки и стотици хиляди декари, да получават огромни субсидии. За определено време съм живяла в чужбина и като се направи съпоставка между начина, по който се работи земята в България и как се работи в останалата част на ЕС, разликата е колосална. 

Там хората се грижат за малки по размер, но наследявани с десетилетия от родителите си земи и когато човек е гледал как дядо му и баба му са работили земята, после и родителите му, той има съвсем друго отношение”, убедена е тя.

Сева Памукчиева: ЕС няма за цел да стимулира милионери, а да дава икономически смисъл да съществуват малките производители. 

“Смисълът от субсидирането на земеделието в ЕС е да се подпомагат именно такива производители, които имат малко земя, но влагат много в нея и следователно имат голяма добавена стойност. А в България, където имаме много и доста плодородна земя, имаме съвсем порочен начин на обработка - големи производители, които не са достатъчно ангажирани със земята, нямат връзка с нея, а малките производители са оставени на произвола и доста често за тях е много трудно, дори невъзможно да се конкурират”.

Решението на Административен съд - Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.