Интересът към техниката втора употреба расте, заяви инж.Иван Вълчев от Контролно-техническата инспекция в Добрич. Тази тенденция се откроява още по-ясно след приключване на мерките за закупуване на машини от ПРСР. Фермерите от региона проявяват сериозен интерес към купуване на вече използвани зърнокомбайни, инвентар, самоходни пръскачки. На среща със земеделски стопани в Добрич експерти от ОД „Земеделие” разгледаха тенденциите на пазара на земеделска техника и се спряха върху изискванията за регистриране на машините, закупени от физически лица, фирми, представителства или втора употреба. 

 

Жътвата на ечемик в Добруджа приключи


През 2015 г. броят на закупените нови машини в Добричка област е бил 146, докато броят на употребяваните – 60. През следващата година тенденцията се запазва и новата техника е била отново три пъти повече от втората употреба - т.е. 97 към 31. През първото шестмесечие на настоящата година обаче земеделските стопани от Добруджа са купили 24 нови машини и 41 стари. Съотношението стара-нова техника започва да се променя през 2018 г., когато в Добричка област са влезли 95 нови и 84 употребявани комбайни, трактори и други необходими селскостопански машини.

 

AgriTech Market

 

Един от основните фактори за промяната и насочването към second hand е все по-трудното отделяне на средства за инвестиции в техника заради по-високата им цена. Мерките по ПРСР от предходния програмен период спомогнаха на стопанствата да се оборудват със сериозни високопроизводителни машини и инвентар. Те обаче вече натрупаха „възраст” и на дневен ред идва обновяването им. По-изгодната на този етап цена на втората употреба засили интереса към този сегмент. 


С оглед на активната кампания по прибиране на зърното в Добруджа инж. Вълчев припомни правилата за движение по пътищата на земеделска техника. Това става съгласно Наредба 15 на МВР от 7.04.2008 г.

Задължително условие при придвижването на извънгабаритна техника, каквито са повечето зърнокомбайни и хедери, е стопаните да извадят разрешение от АПИ, в което да се упоменава маршрута на машините.

Органите на КАТ имат право да проверяват водачите и да изискват от тях да са правоспособни ида спазват правилата за движение по пътищата, но нямат право да прекратяват регистрация на земеделска техника, уточни още инж.Вълчев. Той посочи това заради случаи в общините Добрич и Генерал Тошево, които са стигнали до съдебна зала.

 

Земеделската и горската техника – трактори, самоходни машини, ремаркета, комбайни, подлежат на регистрация по Наредба 2, издадена от Министерството на земеделието и храните и обнародвана в бр.11 на ДВ от 9 февруари 2016 г.