Пазарът на био плодове в САЩ се разви бързо през последните 7 години. Поради различни предизвикателства и проблеми, свързани с поддържането на био методи на производство, имаше известна нестабилност на предлагането на био храни, се казва в доклад на IndexBox, компания, специализирана в маркетинговите проучвания.

Износът на горски плодове ще расте

Според IndexBox пазарът на био боровинки, въпреки несгодите, регистрира стабилен ръст през периода 2011-2014. В края на 2015 г. консумацията е намалява с 33%, след което следва ръст през 2016 г. Въпреки положителната тенденция, отбелязват експертите, все още е налице спад от 27% спрямо нивото, отчетено през 2014 г.

В парично изражение пазарът на биоборовинка в САЩ генерира 3,9 млн. долара.

Добрата новина за американските производители на този горски плод е, че пазарът продължава да показва високо търсене, което се дължи на стремежа да се консумират здравословни храни. В тази връзка са взети мерки за подкрепа на производството и се очаква през следващите години да има повече доставки на био боровинки на пазара.

Прогнозата на IndexBox е, че до 2025 г. всяка година ще бъде регистриран ръст от 0,5% на общото потребление на био боровинки.

Био срещу конвенционални 

Разчетите на експертите сочат, че въпреки безспорното популяризиране на био боровинката, нейният дял на пазара на боровинки ще остане незначителен. 99% от този тип продукция се взима от ферми, които не произвеждат с био методи.

Част от причините за това е фактът, че голямо количество от произведените боровинки се използват в преработвателния сектор, където био продукция не се търси.

Не трябва да се забравя и една съществена трудност пред био производителите. Сложно е да се поддържат обработваеми площи според изискванията за био производство. Когато една земя е предразположена към влага, тя е предпочитана от различни видове гъбички и болести по растенията, които изискват борба с помощта на фунгициди.

Внос на боровинки

През последните четири години вносът на боровинки остава относително стабилен. През 2016 г. той възлиза на 63 000 тона. Тук трябва да отбележим, че става дума за традиционно отгледани плодове, а не био производство.

Понастоящем Канада остава единственият вносител на боровинки за САЩ. През периода 2007-2016 е имало регистриран внос на незначително количество плод от Чили, Мексико и Холандия.Стабилизиране на износа след дълъг период на спад

САЩ са изнесли 6 000 тона боровинки през 2016 г., което в парично изражение възлиза на 19 млн. долара. През периода 2007-2016 г. е отчетен съществен спад, който започва да бъде преодоляван през последните две години. Няма данни за износ на био боровинки, сочи докладът на IndexBox.

Основният пазар за износа на боровинки е Канада. През 2016 г. са били изнесени 2,6 хил. тона. Следват страни като Великобритания UK (0.7 хил. тона), Япония (0.6 хил. тонаs), Корея (0.4 хил. тона), Сингапур (0.4 хил. тона) и Холандия (0.3 хил. тона).

Статистически данни сочат, че през последните години се наблюдава разширяване на възможностите за търговия с азиатските пазари.

Цената на дребно

Тя леко се покачи през периода 2011-2013 година, след което падна сериозно надолу през 2014 г. През 2016 г. 1 кг био боровинка струва 1,32 долара.

Средната цена на дребно в САЩ за био боровинката е била със 74% по-висока от тази на традиционно произведената.