В Мексико пилотен проект за отглеждане на смокини в оранжерии позволи да се повиши добива 3 пъти, сравнено с традиционния начин на отглеждане на открито. Допълнително е ускорен преходът към плододаване. Благодарение на използването на нов сорт, създаден в университета Чапинго от Хоакин Пиня, е възможно отглеждането на смокини в по-големи мащаби, постигайки реколта от 60 т/ха вместо обичайните 20 т/ха, съобщава сайтът  FreshFruitPortal.

Как фермер от Гоцеделчевско се издържа с мурсалски чай?

По думите на Пиня били са необходими три години след създаването на новия сорт "Brown Turkey 2" за разработване на новата технология на отглеждане. Става дума принципно за нов сорт, който няма аналог в света. Уникалността му е в това, че за образуването на плодове не се изискват насекоми-опрашители. Именно тази особеност позволява успешно да се отглеждат смокини в оранжерии.

Благодарение на интензивната резитба на растенията, която се осъществява 3-4 пъти на година, те бързо започват да плододават. Ако в традиционното производството от засаждането до първата реколта минават 2-3 години, то новата технология позволява да се получи първа реколта още на 4-ия месец след засаждането на разсада.

Три години са били необходими за изучаването и подбора на оптимални срокове и начини за резитба и оформяне на растенията по начин, който не позволява да се развиват като дърво. Така те остават ниски и компактни с повече съцветия.