Призоваваме определянето на тавана на директните плащания да бъде оставен като възможност за избор на държавите членки по отделно. Това каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов, по време на подписването на общо споразумение относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) между земеделски камари и организации от регион „Три морета“. 
 
 
Своят подпис в документа са положили организации от седем страни - България, Литва, Полша, Словакия, Чехия, Унгария и Хърватия. В нея се резюмира обединената позиция на всички тях относно въпросите, касаещи Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС, както и бъдещето на ОСП 2021-2027 г.
 
Костадин Костадинов изтъкна важността на директните плащания, като единствен и най-важен инструмент за осигуряване на подкрепа на доходите на фермерите, както и значителната роля на програмите за развитие на селските райони.
 
„Считаме, че политическите ръководите, отговорни за вземането на решения трябва да направят всичко възможно да осигурят плавен преход от модел на подкрепа, основан на съответствие към такъв, основан на резултати. Подчертаваме верността на това да има обща и добре финансирана селскостопанска политика, с не по-малко ресурси от тези във финансовия период 2014-2020 г.
 
 
Призоваваме определянето на тавана на директните плащания да бъде оставен като възможност за избор на държавите членки“, каза председателят на НАЗ. 
 
По думите му изключително важно и необходимо е нивото на обвързаната подкрепа да се запази поне на настоящите нива.
 
„Отбелязваме, че младите ферми, като гръбнак на селските райони, трябва да им бъде предложено справедливо ниво на подкрепа. 
Настояваме ръководителите, които вземат решения, да оставят зелените и екологични мерки на разумни нива, като по този начин борбата срещу промените в климата, да не бъде бреме за фермерите“, заключи Костадинов.
 
Представителят на Полша добави, че от голямо значение е силният бюджет, който трябва да гарантира политиката.
 
„Ние се обединяваме и за справедливо разпределение на субсидиите. Трябва да има конвергенция или изравняване на плащанията спрямо по-старите страни-членки на ЕС. С подписването на това споразумение ние сме силни, нашият глас се чува, но ще търсим и още съюзници в нашите искания и в други страни“. 

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.