Каква ще бъде новата Общо селскостопанска политика (ОСП)? Първо искаме да модернизираме и да опростим ОСП след 2020 г. Бих искал да подчертая, че тези два процеса трябва да вървят заедно. Така се обърна към гостите на националния агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Тасос Ханиотис, директор на дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“ към ГД АГРИ на Европейската комисия. 
 
 
„Под опростяване имаме предвид не да има по-малко членове в законодателството, а да се мисли предварително за това, което искаме да постигнем. И да използваме модерни начини за постигането на целите ни.
 
Искаме да направим подпомагането на земеделието основано на знанието. Приятно ме изненада вашата стипендия. Това е основната идея. Това е свързано и с третата задача, която си поставяме – по-висока амбиция за по-добро справяне с околната среда. 
Друга важна задача е справедливо и по-ефективно разпределение на финансовата подкрепа за страните-членки и премахването на различията между тях. 
 
 
Освен това трябва да намерим по-добре балансиран начин за съвместна работа“, каза  Ханиотис. 
 
По думите му ОСП търпи промени и ще продължава да се трансформира. Има низходяща тенденция в парите за тази политика, което е ефект от Brexit, посочи Ханиотис. 
 
„Трябва да отчетем и 5% намаляване, предложени от ЕК, тъй като съществуват и други приоритети. Обаче не знаем колко пари ще има за ОСП, за директни плащания, за ПРСР, тъй като всяка държава членка е различна и може да вземе самостоятелно решение“, каза Ханиотис. 
Той подчерта, че със сигурност земеделието носи голям успех на Евросъюза и той е най-големият износител на агростоки, което не е нещо случайно, а се дължи на усилията на фермерите да добавят стойност върху продуктите си. 
 
„Доходите от земеделие продължават да следват стабилна тенденция на увеличение, въпреки че не са еднакво повишени във всички страни“, коментира представителят на ЕК. 
 
Според него се очаква цените да останат ниски. 
 
 
„Има ръст на износа извън ЕС, но 90% от това, което произвеждаме, остава в Общността. Забелязва се стабилност в използването на земята, която е примесена с различни рискове, предизвикателства и т.н, но най-голямото предизвикателство е в животновъдството, заради болестите, промените на търсенето на пазара, търговските споразумения“, посочи Ханиотис и добави: 
„Истинският проблем е дали имаме различни скорости на нашите амбиции. Тук е моментът да изберем дали ЕС ще използва своето разнообразие като силна страна, или ще е слаба страна. И да намерим куража да използваме добрите практики, да вземем най-добрия опит на успелите фермери и той да бъде прехвърлен върху тези които, ще се учат.
 
 
Ако не се движим бързо и не адаптираме бързо нашата политика със скоростта, която се движи производството, ще се отвори дупка. Споделянето на знания е важно. 
Това е един сектор, който благодарение на технологии се отварят нови работи места – повече от колкото са загубени. Но за да можем да пожънем успехите, които новите технологии ни предлагат, е нужно нашето желание и воля да споделяме знанието и опита между поколенията и между държавите-членки“. 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg