Надпреварата между арендатори и фермери за наемане на атрактивни парцели за стопанската 2018/2019 г. е в разгара си. Големи и малки земеделски производители проучват пазара в търсене на атрактивни имоти, които ще им позволят да увеличат производството и добивите си. Сред най-активните арендатори са едри земеделски стопани, които търсят парцели, за да уедрят земите си. Това ще им позволи да намалят разходите си и да развиват по-ефективно  и модерно земеделие чрез механизирана обработка на земята. Според експертите в бранша, през последните години на пазара се намесиха и по-малки стопанства, които искат да влязат в нови землища.

 

Силен интерес към купуването на земеделска земя

 

Най-характерното за тазгодишното договаряне е, че големите собственици на земя започнаха да търсят нови механизми за преговори, твърдят експертите. Компанията за управление на земя „Агрион“, например, ще отдава парцелите си с организирани търгове с тайно наддаване.

 

[news]

Процедурата с търговете е разработена така, че да гарантира равно начало и честни и прозрачни условия, казаха от компанията. Никой няма да се ползва с преимущество при търговете с тайно наддаване, а за наемател на земите на „Агрион“ ще бъде избран този, който е предложил най-атрактивни условия. Този принцип дава възможност на земеделците да планират разходите си, като сами определят цената, на която са готови да плащат рента през стопанската 2018/2019 г. Заявките за участие в търговете се приемат във всички офиси на компанията в цялата страна.Пълна информация за условията може да се намери на адрес: http://agrion.bg/bg/services/rental.

 

Така на практика конкуренцията между фермерите и желанието им да наемат добри парцели ще определят рентните нива, вместо дружеството еднолично да ги налага при пряко договаряне, каквато е масовата практика в сектора.

 

„С провеждането на търгове искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от обработката на земеделска земя“, казаха от „Агрион“. Според тях аукционите дават шанс на по-дребните и средни производители да наемат качествени и плодородни парцели и преодолеят капсулирането между арендаторите в някои региони. Очакванията са, че чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори да успеят да разместят позициите на големите играчи в част от най-привлекателните землища.

 

„Провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието, казаха от „Агрион“. Според тях търговете са изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя, да успеят да наемат плодородни и качествени парцели.

 

 

Според анализатори на пазара последните години агросекторът привлича все повече хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Причината за това са сериозните субсидии, които се дават на земеделските стопани. Фермерите могат да се възползват от директните плащания за площ, от т. нар. зелени плащания за агроекология, както и от сериозно финансиране по линия на европейските фондове. За тази година  предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми са в размер на 2.91 млрд. лв., като парите са с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. По мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, например, се отпускат до 25 хил. евро на кандидатите, а по мярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ - до 15 хил. евро.

 

Всички заинтересовани от финансиране и наемане на земеделска земя,  могат да получат безплатни консултации и съвети във всеки един от офисите на „Агрион“, казаха от дружеството.