Нова заповед на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) променя някои досегашни правила и описва какви лабораторни изследвания ще трябва да се представят при движение на свине от зоните с ограничения, където е имало Африканска чума по свинете (АЧС).

Ще има ли промени в режима срещу АЧС?

С документа изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев отменя части от две предишни заповеди срещу АЧС. Отпадат например допълнителните изисквания към свиневъдството в областите Плевен и Велико Търново.

По силата на новата заповед придвижването на свине от индустриални и семейни ферми се разрешава след писмено уведомление на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на изпращача и на получателя - по електронен път с приложени към нея лабораторни изследвания.

Ще се изисква писмено съгласие на ОДБХ по местоназначение за приемане на животните. В деня на движението те ще трябва да бъдат прегледани от ветеринарен лекар, ще се мери и телесната им температура. Всички изследвания са за сметка на собствениците на свинете.

Остава в сила забраната животни от автохтонната източнобалканска порода свине да се отглеждат пасищно в горите. Те трябва да останат на закрито или в заградени места, така че да се гарантира, че няма да имат контакт с диви свине.

Заповедта подробно описва изискванията за дезинфекция на хората, пособията и превозните средства, свързани с движението на свинете.