Извънредно заседание на Тематичната работна група ще се проведе на 25 март. Причината? Обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

Подмярка 4.1 отваря на 2 април?

Поканата за спешната среща е изпратена до участниците в ТРГ в понеделник (22 март) вечерта. Именно тогава стана и ясно, че индикативната дата на обявяване на процедурата в ИСУН е 2 април.

Въпреки думите на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев пред Агри.БГ, че приемът по инвестиционната мярка “ще стартира не по-рано от април 2021 г.”, земеделското министерство не щади сили, за да отвори процедурата по една от най-атрактивните мерки. 

Независимо от добрата новина за предстоящия прием, редица земеделци започнаха да си задават въпроса “Защо?”. Защо наистина се бърза толкова с отварянето на тази голяма мярка със солиден бюджет? И ще остане ли ресурс след приключването на приема?

Отговорът на тези въпроси няма как да дойде от нас. Фактите обаче са следните - само една седмица е предвиденият срок за обществено обсъждане на пакета документи за стартиране на приема по подмярка 4.1. Срок, който е крайно недостатъчен за дискутиране на всичко в подобна обширна мярка - споделят земеделци.

Социалните мрежи също врят и кипят по темата. В тях вече се говори и спекулира за това доколко е законна цялата процедура по отварянето на приема.

По време на 16-ото заседание на ТРГ, което се проведе на 19 февруари, от фонд "Земеделие" бяха категорични, че преди стартирането на новите приеми по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2, фондът ще бъде затворил двата приема по мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“, както и с предходния прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Въпреки амбицията на експертите, приемите все още не са затворени.

Агри.БГ ще зададе своите въпроси и продължаваме да следим темата.