Близо 10,5 млн. лв. бяха преведени на 20 птицевъди по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2020 г., съобщиха от Разплащателната агенция.

Разширяват ДФЗ с нова структура само за хуманното отношение

Приемът беше от 10 февруари до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции по земеделие.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. 

Максималният размер на финансовата подкрепа за настоящата година е 34 560 000 лв.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици:

•    кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);
•    родители от всички видове (от 18-та до 60-та седмица); 
•    бройлери; 
•    пуйки; 
•    гъски и патици (до 12-та седмица).