Едно от законоустановените изисквания за хуманно отношение към селскостопанските животни е техните собственици да осигурят достатъчен брой гледачи, които притежават необходимата квалификация и опит за полагане на съответните грижи.

НОКА отваря центрове за професионално обучение

Ето защо придобиване на професионално обучение по „Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни“ е задължително условие. То е част и от програмата на Центъра за професионално обучение към Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) със седалище във Велико Търново.

Първият такъв курс на НОКА се състоя на 29 февруари. Той е от задължителните за всички земеделски производители, собственици на ферми, отглеждащи селскостопански животни. 

„При всички кръстосани проверки на място се изисква удостоверение за обучение по хуманно отношение към животните. Призовавам хората да вземат бързи действия за завършване на изискания курс“, сподели Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.

От сдружението уточниха, че редовната цена за курс е 100,00 лв. Тя е наполовина за фермерите на развъдните асоциации, които членуват в НОКА. Идеята е обученията да се организират редовно в цялата страна. 

„Курсовете, които организираме в Центъра за професионално обучение, са на цени в пъти по-ниски от пазарните, защото за нас е важно всички колеги да имат възможност да покрият нормативните изисквания“, коментира Яна Попова, другият съпредседател на НОКА.

Учебното заведение към НОКА получи своя лиценз още през лятото на миналата година. Целта му да е предлага широк обхват от специалности, пряко свързани със сектор „Селско стопанство“. От тях могат да се възползват както опитни фермери, така и хора, които тепърва искат да се занимават със земеделие или са отскоро в сектора и искат да научат повече.