През тази седмица Държавен фонд Земеделие изплати субсидии към животновъдите – 70% по всички схеми за обвързано производство и 100% от преходната национална помощ за овце майки и кози майки. Вижте обзора на Фермер.БГ за ставките по схемите, изплатените суми по всяка една от тях, възможните казуси, поради, които има редукция на субсидията, както и кога ще се изплати останалата част от подпомагането.

Схеми за обвързано производство (директни плащания – бел. ред.):


Първият транш от средствата по всички схеми за обвързано производство в животновъдството (70%), който беше изплатен в периода 19-23 октомври, е на обща сума около 90 млн. лв. Вторият транш от субсидията за глава животно ще бъде изплатен през месец декември – по предварителна информация межди 1 и 10 декември.

На 19 октомври бяха преведени 3 595 409 лева субсидии на 232-ма биволовъди по Схемата за обвързано подпомагане за биволи.  

 

На 21 октомври бяха преведени субсидии в размер на 76 140 608 лева към 17 567 животновъди по петте схеми за обвързана подкрепа за крави, овце майки и кози майки.

От Държавен Фонд Земеделие съобщиха за Фермер.БГ определените ставки за първия транш по схеми:
 

Схема

Ставка (евро)

Ставка(лв)

70% от ставката (евро)

1. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави

131,4

257

91,98

2. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

128,85

252

90,19

3. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол

193,27

378

135,28

4. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки

46,02

90

32,21

5. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол

34,77

68

24,33

6. По Схемата за обвързано подпомагане за биволи

260,25

509

182,17

 

 

 

 


Защо някои животновъди може да получат по-малко плащане?

 

От ДФЗ правят утчнението, че определената за първия транш ставка не означава автоматично умножаване на броя животни по сумата. За да получи субсидия, всеки фермер трябва да отговаря на условията, разписани в Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.(Наредба №3 на МЗХ за условията и реда за прилагане на схемите за Директни плащания - Условията за кандидатстване и допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни са разписани от чл.19 до чл. 27 в Наредбата)

 

Пълен размер субсидия от първия транш (70% от ставката) са получили само животновъдите, които отговарят на всички нормативни изисквания.


От Фонд Земеделие дават и няколко примера защо е възможно да се получат различни субсидии от определените ставки:

Ако един животновъд не е спазил условията за съответната схема, той няма да получи подпомагане или то ще е с наложени редукции. 

Субсидията, която ще получи фермер, който има санкция за предходната кампания, ще е по-ниска, тъй като дължимата сума ще му бъде удържана.

Субсидията за даден фермер ще е по-ниска от определената ставка и в случай, че този фермер има санкционирани животни.


При неспазване на условията за кръстосано съответствие и/или закъснения при кандидадатстване, също има намаление на подпомагането.


Случаите, в които самите животновъди не са сигурни по коя схема очакват подпомагане, могат да доведат до погрешно "смятане" на ставките.Преходна национална помощ (национални субсидии – бел.ред.):

На 20 октомври Държавен фонд „Земеделие“ преведе 39 515 446 лева субсидии на 7 795 животновъди по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството. Средствата са преведени в пълен размер.По схемата се подпомагат фермери със стопанства с над 50 животни, а субсидията е в размер на 39.30 лева на глава.

 

По информация на ръководството на МЗХ, обявена на Консултативния съвет по животновъдство от 29 септември 2015 г., индикативната ставка за глава животно по преходната национална помощ за говеда е 192 лв., а ставката за биволи - 336 лв. на глава животно. Министерството на земеделието и Фонд Земеделие планират 40% от преходната национална помощ да бъдат изплатени до края на годината, а останалите 60% до 10-ти януари на 2016 година.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!