През следващите дни средните температури ще са под климатичните норми и под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ. 

Вижте кога ще бъдат изплатени субсидиите по СЕПП

Прогнозираното застудяване в края на ноември ще доведе до затихване, а във високите полета, където се очакват валежи от сняг  – и до прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. 

Вследствие на продължителното есенно засушаване голяма част от посевите се намират в начален стадий от развитието си. 

В края на ноември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите: поникване, 1-2-3 ти лист и начало на фаза братене само при  малка част от посевите на отделни места в Дунавската равнина (агростанция Новачене).

Очакваните валежи през периода ще повишават нивото на почвените влагозапаси в 50 сmслой. Падналите валежи в края на второто и началото на третото десетдневие на ноември, надвишили на много места в страната 30 – 40 l/m² (Н.село - 82 l/m², Видин - 76 l/m², Лом - 51 l/m², Плевен - 51 l/m², Свищов - 57 l/m², Шумен - 40 l/m², Силистра - 40 l/m²,  Драгоман - 67 l/m², Сандански-58 l/m²), подобриха почвените влагозапаси и в по-голямата част от полските райони беше преодолян дефицитът на влага при зимните житни култури.

И през следващия период повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава провеждането на сезонните почвообработки. 

По-подходящи условия за засаждане на овошки ще има в началото и в края на периода.