Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ допринася с над 31% за общата продукция, произведена в област Добрич. Това показват последните данни на териториалното статистическо бюро – Североизток, съобщава БТА.
 
Числата са включени в годишните отчети на нефинансовите предприятия за 2017 г. На втора позиция е преработващата промишленост и нейните 23,2% от общата продукция.
 
Производството в област Добрич през 2017 г. е нараснало с 8,1% спрямо предходната година, достигайки 2,3 млрд. лв. Нетните приходи от продажби също са се увеличили – с 6,2% до 3,6 млрд. лв., посочват анализаторите. Предприятията от агросектора са на второ място по реализирани нетни приходи, като техният дял е 20%.
 
Изнесените данни показват, че предприятията в област Добрич са приключили 2017 г. с положителен финансов резултат от 273 млн. лв., което е с 20% повече спрямо година по-рано. Общо предприятията в региона наброяват 9463, като най-много са микропредприятията с до девет служители, коментират от статистическото бюро.