Четири нови сигнала за нападения от мечки над селскостопански животни и пчелини са получени миналия месец в Регионалната екоинспекция (РИОСВ) в Смолян.
 
 
Експерти от Групата за бързо реагиране в региона са проверили сигналите за щети от мечки и са потвърдили опасността от нови нападения. Кафявите мечки са защитен вид в ЕС, а икономическите поражения, които нанасят, се компенсират от държавата.
 
„При направените проверки са установени щети върху три пчелина в землищата на село Митовска и село Леска, община Мадан и селскостопански животни в местност „Канарата“, землище на село Сливка, община Баните. При огледите е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка. Комисията е изготвила предложения за обезщетение на собствениците“, съобщи РИОСВ – Смолян.
 
 
Оттам обясняват, че през този период на годината нападенията на мечки над селскостопански животни и пчелини се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло през зимата.
 
РИОСВ – Смолян призова стопаните на селскостопанско имущество да засилят мерките за опазване на добитъка и пчелините в района. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета. Необходимо е животните да нощуват в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.
 
От началото на годината досега на територията на инспекцията са регистрирани общо седем нападения от кафяви мечки. За зачестяване на инцидентите с кафяви мечки в Европейската комисия постъпват сигнали и от други държави членки на ЕС.