Семинар по растителна защита на овощните видове се проведе в Института по земеделие в Кюстендил, който бе организиран съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Кюстендил, съобщиха от пресофиса на Селскостопанска академия. 
 
 
Въпреки лошото време на открития ден присъстваха земеделски производители от районите на Кюстендил, Благоевград и Разлог. Лектори бяха доц. д-р А. Борисова-Крумова, гл. ас. д-р В. Петрова и експерта от Национална служба за съвети в земеделието г-ца И. Новакова. 
Лекторите на семинара запознаха присъстващите с основните болести и неприятели при сливата, ябълката, череша и техния контрол. Разгледани бяха някои възможности за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.
 
Направена бе демонстрация на безопасно боравене с препарати за растителна защита и правилното приготвяне на разтвор от няколко препарата за ранно пролетно третиране.